Câu chuyện #1 “Hát dờ” là gì và doanh nghiệp mới thành lập

Chuẩn của nó không phải là hát dờ cũng không phải hát dở. Đúng của nó là HR – Human Resource – dịch ra có nghĩa là nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là nguồn vốn quý của bất kỳ doanh nghiệp nào mà nếu thiếu nó thì doanh nghiệp sẽ không thể trụ được và phát triển lâu dài được đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập.

Kinh nghiệm vài tháng mới lóc cóc ra trường và may mắn được nhấc vào một công ty start up làm toàn bộ công việc của 1 phòng nhân sự cho thấy, không có nhân sự doanh nghiệp chỉ có thể sống lay lắt, không có nhân sự có khi doanh nghiệp sẽ sập mất, không sớm thì muộn, haizzz…

Cách quản lý nhân sự cũng là một vấn đề vô cùng lớn khi thành lập doanh nghiệp. Từ khâu tuyển dụng đến đào tạo nhân viên mới rồi thì làm sao để gắn kết những con người độc lập thành một thể thống nhất, có niềm tin vào tầm nhìn của Ban lãnh đạo, hết mình vì mục tiêu chung của doanh nghiệp, tất cả các khâu đều cần sự quản lý và được lên kế hoạch chặt chẽ. Một doanh nghiệp mới thành lập, khâu quản lý thường phụ thuộc toàn bộ vào ban lãnh đạo công ty. Nếu bị nơi lỏng, nhân viên thấy thoải mái nhưng thoải mái quá sẽ thành mất tính kỷ luật. Nhưng nếu làm căng thì nhân viên sẽ nghỉ sớm, luân phiên và thi nhau nghỉ nữa là đằng khác, kể cả có là nhân viên mà mình một mực tin tưởng rằng họ sẽ gắn bó lâu dài. Và đến lúc ấy, mọi việc sẽ đổ lên đầu ai? Tất nhiên đó là những người làm nhân sự, phụ trách toàn bộ khâu tuyển dụng (ôi đúng là thảm họa).

Nhân viên nghỉ, chỉ tiêu tuyển dụng tăng, áp lực kinh doanh không hiệu quả và vô vàn những hậu quả khác ập đến… Sa thải bộ phận nhân sự và tuyển người mới ư? Không, đã thiếu người rồi tất nhiên là sẽ không thể sa thải. Và nếu mà sa thải thì ai sẽ thực hiện tất cả hoạt động nhân sự từ việc sẽ tuyển dụng cái bộ phận nhân sự mới mà mình đang cần ấy… Nói chung là vẫn phải giữ người hiện tại lại và bảo họ tuyển thêm người có kinh nghiệm…

Nhưng trớ trêu thay, trong lĩnh vực khó khăn thì dù có là siêu nhân đi nữa thì cũng cần có thời gian, cứ giục tốc thì sẽ bất đạt. Lại nói khổ nỗi nếu kinh doanh không tạo ra kết quả sớm thì sẽ không thể quay vòng vốn nhanh và tiếp tục trụ lại trên thị trường… thế đấy… một mớ hỗn độn… hổ lốn sẽ bày ra trước mắt. Đấy là cái sai lầm khi chọn những người chưa có kinh nghiệm để làm nhân sự cho một công ty mới start up, trong lĩnh vực bấp bênh, ngay từ lúc mới thành lập. Đơn giản chỉ vì nghĩ đến cái lợi ích trước mắt là chi phí thuê nhân sự chưa có kinh nghiệm thì sẽ rất rẻ và rồi kết quả là thế đó lại phải lấy ngắn để nuôi dài.

Đó là một ví dụ thực tế của bản thân khi nhận thấy nguồn lực có tầm quan trọng đến thế nào đối với một doanh nghiệp đặc biệt là một  doanh nghiệp mới thành lập. Và việc quản lý nguồn lực đó lại còn quan trọng hơn bên cạnh một số vấn đề quan trọng không kém khác như vốn, đối ngoại và hiệu quả kinh doanh.

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>