Tag Archives: quy trình đánh giá nhân viên

Câu chuyện #4 Quy trình đánh giá công việc

Quy trình đánh giá nhân viên. “Chắc cũng đơn giản thôi ý mà” nghĩ thì thế mà đến lúc làm được thế chết liền luôn. Chật vật mãi mới làm được có thế này thôi nè. Trời đất, đủ thứ trên trời dưới biển tui chả biết chi sất ý. Sao mà lắm thứ thế, hết một lo xích xông các phương pháp đến một mớ các cách tính, đánh giá nhân viên khác nhau mà Bác gu gồ không có tài liệu quy trình nào để mà tham khảo rồi dựa theo để mà viết hết toàn dựa vào lý thuyết mà dựa vào lý thuyết thì sao lại ít bước thế chứ lị, đã thế viết lại còn vô cùng thì là mà chung chung *mếu*.

Tui phởi mần chi đơi hở giời?????????

Kết quả mày mò là ra được 8 bước, không chi tiết lắm và cũng chưa thực sự là hoàn chỉnh, mà có muốn hoàn chỉnh thì có biết nó thế nào đâu mà hoàn chỉnh cho được. Quy trình không có mà chỉ có các biểu mẫu liên quan ngồi ghép lý thuyết cộng với cái biểu mẫu tìm được để thành cái quy trình gồm các bước cơ bản như trong lý thuyết và biểu mẫu nào thì nên dùng ở bước nào hầy.

Đùa chứ, nếu viết mỗi bước từ lý thuyết chi tiết ra chắc không bao giờ dài đủ hết tất cả các vấn đề mất. Ôi choáng, choáng toàn tập. Nói chung là làm cái quy trình này đúng là mệt kinh. Cuối cùng thì cũng có cái sản phẩm cơ mà chả biết có đúng không nữa luôn *thở siêu dài* *cười*.

Mọi người đọc thử coi sao nhá.

+ Quy trình đánh giá công việc: https://www.dropbox.com/s/jjeyr9nr49cqpbe/QUY%20TR%C3%8CNH%20%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20C%C3%94NG%20VI%E1%BB%86C.docx?dl=0

+ Biểu mẫu liên quan: https://www.dropbox.com/s/a87p0fn9fglji7g/MB-%C4%90G.rar?dl=0